Oriens je nezávislý súkromne vlastnený priemyselný holding so zameraním na private equity investície v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku


6

spoločností

EUR 250m

konsolidované tržby

2000

zamestnancov

15

rokov na trhu


História


Spoločnosť Oriens bola založená v roku 2007. Jadro zakladajúceho tímu Krisztián Orbán, Flóra Macher a Zsuzsa Delikát od začiatku nepretržite spolupracujú. V prvých rokoch sme sa mohli oprieť o nesmiernu podporu veľvyslanca Georga Herberta Walkera, bez ktorého by dnes Oriens neexistoval. Sme tiež nesmierne vďační za finančnú a morálnu podporou Petra Holtzera a cenné rady Johna C. Whiteheada.

Už od roku 2010 Oriens získava vlastníctvo v stredne veľkých podnikoch v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku a mení ich v úspešné veľké spoločnosti. Pozdvihli sme tieto podniky nad hranicu, ktorá delí organizácie vedené jednou osobnosťou od inštitucionalizovaných spoločností. Odstránili sme ich interné obmedzenia a umožnili im rýchly rast.

V súčasnosti vlastníme šesť spoločností, všetky sú podstatne väčšie ako pri akvizícii. Sme taktiež pyšní na to, že všetci pôvodní majitelia sú s rozvojom svojej bývalej spoločnosti spokojní.

Tím


Sme hrdí na svoju nezaujatosť, ochotu učiť sa od ostatných ľudí a na úprimnosť pri vyjadrovaní našich názorov. Tiež sme ľudia, ktorí stoja nohami pevne na zemi a neštítime sa práce s na prvý pohľad nízkou pridanou hodnotou. Stručne povedané, sme vlastníci, nie poskytovatelia služieb.


Zakladateľ a Managing Partner, člen investičnej komisie

MBA z MIT Sloan, MALD z Fletcher School of Law and Diplomacy


Partner, členka investičnej komisie

MSc s vyznamenaním a PhD z London School of Economics and Political Science, MSc z Corvinus University Budapest


Director, Vedúca výskumu, členka investičnej komisie

MSc z Corvinus University Budapest


Associate Director

MSc s vyznamenaním z London School of Economics and Political Science


Associate Director

MSc z Univerzity Komenského v Bratislave


Vice President

MSc s vyznamenaním z Corvinus University Budapest, Erasmus University a Rotterdam School of Management


Vice President

MA s vyznamenaním z Karlovej univerzity v Prahe


Vice President

MPhil z University of Cambridge


Associate

MSc z Corvinus University of Budapest a z University College Dublin


Associate

MSc z Corvinus University of Budapest a z Universidad Adolfo Ibanez


Associate

MSc s vyznamenaním zo Sciences Po Strasbourg a z Karlovej Univerzity v Prahe


Associate

MScBA s vyznamenaním z Rotterdam School of Management, Erasmus University


Senior Analyst

Ing z Vysokej školy ekonomickej v Prahe


Senior Analyst

MSc z Corvinus University Budapest a z University College Dublin


Senior Analyst

Ing z Českého vysokého učení technického v Prahe


Financial and Fund Administration Manager

MSc z Budapest University of Technology and Economics,
Association of Chartered Certified Accountants [ACCA]


Recruitment Expert

MSc z Budapest University of Technology and Economics


Recruitment Specialist

MSc z University of Pécs


Controlling Manager

MA z Budapest Business School,
Auditor - Komora maďarských audítorov


Financial and Fund Administration Manager

Msc z Corvinus University of Budapest,
Certifikovaný učtovník z Budapest Business School


Financial Assistant

BA z Budapest Business School


Financial Associate


Naše spoločnosti


ADK je jedným z celosvetových lídrov v oblasti komplexnej modulárnej výstavby. Spoločnosť sídli v Nemecku a poskytuje riešenia na kľúč pre laboratóriá, nemocnice, operačné sály a jednotky intenzívnej starostlivosti, domovy dôchodcov a administratívne budovy s vysokou úrovňou zabezpečenia.

ADK

Moravia Containers je nesporným lídrom na trhu českých výrobcov modulárnych stavieb. Vlastní troch popredných výrobcov v oblasti obytných a sanitárnych kontajnerov a modulárnych stavieb známych ako:

Moravia Containers

CEAH je skupina stredoeurópskych spoločností, ktorá poskytuje kompletné portfólio služieb v oblasti priemyselnej automatizácie. Ako celok je CEAH schopný poskytovať komplexné riešenia priemyselnej automatizácie na kľúč od stavby strojov, inžinierskych služieb, riadiacich systémov až po intralogistiku. Kombinované skúsenosti pochádzajú z projektov pre automobilový, farmaceutický, potravinársky a elektronický priemysel.

Skupinu tvoria nasledujúce úzko spolupracujúce špecializované spoločnosti:
‌ ‌ ‌
‌ ‌

CEAH

Prevádzkovateľ franšízových pekární s mrazeným pečivom pokrývajúce Maďarsko (druhý najväčší hráč na trhu), Chorvátsko (tretí najväčší hráč), Slovensko a Bosnu a Hercegovinu s 2 200 predajnými miestami.

Pek Snack

Tom Market je popredná nezávislá maďarská franšízová sieť obchodov so zmiešaným tovarom.

Tom Market

Flosman je poprednou českou maloobchodnou sieťou s predajňami vo výnimočných vidieckych lokalitách v Českej republike.

Flosman

Investičná stratégia


Oriens získava 100% podiely v spoločnostiach so silnou trhovou pozíciou. Zvyčajne preberáme spoločnosti od majiteľov odchádzajúcich do dôchodku, ktorí sa chcú postarať o to, aby ich spoločnosti mali stabilnú a nezávislú budúcnosť, ktorá tiež zaistí prácu pre ich zamestnancov. Oriens upevňuje systémy a procesy týchto spoločností a nasmeruje ich na cestu organického rastu a ďalších akvizícií.

Investičné kritériá


  • Akvizícia 100% podielu v spoločnosti
  • Tržby od 10 miliónov EUR až do 100 miliónov EUR
  • EBITDA od 2 miliónov EUR až do 15 miliónov EUR

V minulosti sme kupovali spoločnosti ako pod týmito hodnotami, tak i nad nimi, a budeme v tom pokračovať, pokiaľ to bude strategicky zapadať do našich plánov.

Environmentálne, Sociálne a Riadiace (ESG) kritériá


Oriens má ako popredný investor v regióne strednej a východnej Európy zodpovednosť investovať do spoločností, ktoré pozitívne prispievajú k faktorom globálnej udržateľnosti. Aby to bolo možné, faktory udržateľnosti sú dobre integrované do všetkých fáz našich investičných procesov. Oriens zvažuje kritériá ESG a príležitosti udržateľnosti v počiatočnej fáze investičného procesu a tieto faktory začleňujeme tiež do procesov hĺbkových previerok. Pravidelné monitorovanie týchto faktorov aj po akvizícii je tiež dôležitou súčasťou našich zodpovedných investičných aktivít.

Na potvrdenie našeho záväzku v otázkach udržateľnosti je Oriens signatárom PRI od roku 2021.

Informácie týkajúce sa udržateľnosti: Prehlásenie 1, Prehlásenie 2

Naša investičná politika

Kariéra


Neustále hľadáme bystrých, úprimných a praktických ľudí. Ak práve dokončujete štúdium alebo máte niekoľko rokov praxe na plný úväzok a máte záujem sa pripojiť k nášmu tímu, pošlite prosím svoj životopis a motivačný list na: hr@oriensim.com

Všeobecné otázky


V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na: info@oriensim.com

Kancelária v Budapešti
József Attila utca 1.
Budapest 1051

Kancelária v Prahe
Masarykovo nábřeží 247/14
Praha 110 00